Jabatan Pengajian Melayu, Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar, Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia. Telefon 06-7624543 samb. 141

21 Disember, 2012

Selamat datang ke JPM Pn. Wan Zaliha Wan Othman

Jabatan Pengajian Melayu menerima kehadiran seorang pensyarah "baharu" iaitu Pn. Wan Zaliha Wan Othman yang melapor diri selepas tamat cuti belajar. Berkelulusan Ijazah Pertama dalam bidang penulisan dan Sarjana dalam Kesusasteraan Melayu. Warga JPM mengucapkan 'Selamat Bertugas' kembali kepada Pn. Wan Zaliha Wan Othman.